Celf-Able
 
Art. Opportunity. Inclusion.

Celf-Able is an inclusive art group run by disabled artists in Montgomeryshire.  We are disabled- and artist-led, but open to all ages and abilities, artists and people who just want to have a go at art.

We hold regular meetings in Newtown, Machynlleth, Welshpool, Llanfair Caereinion and Caersws.  We provide materials and time and space for people to get together and explore their creativity.  We believe that art is a great way to bring people together and improve wellbeing, through reducing isolation, breaking down barriers and giving peer support.

 

   

Mae Celf-Able yn grŵp celf cynhwysol wedi’i redeg gan artistiaid anabl yn Sir Drefaldwyn. Rydyn ni wedi ein harwain gan artistiaid a phobl anabl, ond rydyn ni’n agored i bob oed a gallu, ac i artistiaid a phobl sydd am roi cynnig ar gelf. 

Rydyn ni’n cynnal cyfarfodydd rheolaidd yn y Drenewydd, Machynlleth, Y Trallwng, Llanfair Caereinion a Chaersws. Rydyn ni’n darparu deunyddiau, amser a’r lle i bobl ddod ynghyd i archwilio eu creadigrwydd. Rydyn ni’n credu bod celf yn ffordd wych o ddod â phobl ynghyd a gwella lles, drwy leihau unigrwydd, cael gwared ar rwystrau a rhoi cymorth gan gymheiriaid.

Class Schedule

Dec 11 - Dec 17

S

11

M

12

T

13

W

14

T

15

F

16

S

17